Дизайн

Дизайн

Параметричен и комплексен дизайн в 3D

 

Най-модерната 3D софтуерна технология за параметричен дизайн и индивидуални форми: imos посреща всички изисквания на модерните продукти с параметричен дизайн и свободно моделиране.

 

Подходящите връзки между детайлите се анализират, избират се автоматично от каталозите и се позиционират. След дизайн, чертежите и справките всключващи 2D/3D изображения се генерират за производство с натискането на бутон.

 

 

 

Офис

Продажби

Гореща линия

Рендиране

Log in