Schnitt Profi(t) оптимизация

Schnitt Profi(t) оптимизация на разкроя


Schnitt Profi(t) е оптимизационен софтуер, който значително повишава ефективността на операциите по разкрояване на материали. Schnitt Profi(t) е съвместима с ERP/ PPC системи и също така предоставя безпогрешен поток на информация от офертата до доставката. Schnitt Profi(t) ви позволява да ускорите вътрешните си процеси, така че да имате пълен контрол над всичките си данни по всяко време и да оптимизирате разходите за материал и разкрой. Повярвайте в нашия над 30-годишен опит в разработване на собствен софтуер.


Версия 10 – нови функции:

  • Списъци с детайли - Множество списъци на детайлите може да се отварят в различни табове (до 5), за да помогнат за копирането на артикули между отделните списъци. Възможност за директно редактиране на планове за разкроя, кантове и библиотеки за палетиране от списъците на детайлите. Намиране и заменяне според ред, колона или дори цял списък. 

  • Списъци плоскости - списъци плоскости бяха обновени и вече включват локация на бокса (bin location), тип, плътност на материала, изображение, параметри на материала, описание на материала и нови полета са достъпни в справките на списъците с плоскости. Те могат да бъдат сортирани автоматично според ръчно зададен филтри от потребителя. Правила на списъците с плоскости - подобно на правилата при разкроя - полетата в списъци плоскости могат да бъдат зададени по правила на потребителя. Кодове на плоскости - вече не е нужно да започват с "Х", за да посочат остатъчни парчета. Ново поле "тип" при списъци плоскости е зададено като "Х" за остатъчните парчета. JPG / JPEG картинки са поддържани в списъци плоскости.

  • Импортиране & Експортиране - Меню за импортиране - ASCII и XLS(X) файлове могат да бъдат настроени и импортирани директно в листа с артикули. Unicode импортиране - списъци детайлите, списъци плоскости и планове за разкроя могат да се импортират - не-ANSI символите пък биват заменяни. Unicode експортиране - справки могат да бъдат експортирани в Unicode формат. 

  • Визуализация на планове - Справките могат да се сортират по до 3 избрани полета. Всичко може да се показва най-горе на всяка справка. Изображение на материала може да се добавя към много от справките. Подобрения при плановете за разкроя - избор от шрифт за етикети и подобрена визия на чертежите за планове на разкроя. Изображения може да се скалират според големината на плоскостите. 

  • Нестинг - Nested pattern editor - позволява изгледи отгоре, отдолу, отлято или отдясно до близки форми, позволяващи минимално разделяне на частите. Нестинг оптимизатор - форма за нестинг 2 - поддръжка на стриктна оптимизация във всяка отделна страница. Нестинг оптимизатор - форма за нестинг 2 - спазва тип 9 стоков лимит за плоскостите. 

  • Интерфейс за циркулярите- Трансфер към циркуляр - опция за трансфер на единична поръчка (вместо цяла поръчка) към циркуляр. CombiTec - поддръжка на CombiTec за един циркуляр - калкулация на време за разкрой за CombiTec recut patterns. Позицията на детайл в шаблон за напасване на фладера може да се покаже на снимка на етикета на детайла. 

  • Библиотека на кантовете - Модул за кантиране - всички функции на Библиотеката на кантовете, включително настройка на размери на разкроя, калкулации на повърхностите и справки за кантиране, вече са включени към всички оптимизационни модули (LO, SO, PO, NE). 

 

Офис

Продажби

Гореща линия

Рендиране

Log in