Holzma

Holzma софтуерни продукти

 

Visual SchnittProfit 2012 180x108 25450

Cut Rite е оптимизационен софтуер, който значително повишава ефективността на операциите по разкрояване на материали. Cut Rite е съвместима с ERP/PPC системи и също така предоставя безпогрешен поток на информация от офертата до доставката. Cut Rite ви позволява да ускорите вътрешните си процеси , така че да имате пълен контрол над всичките си данни по всяко време и да оптимизирате разходите за материал и разкрой. Повярвайте в нашия над 30 годишен опит в разработване на собствен софтуер. Прочетете повече...

 

 

HOLZMA WEB 1000x600 CADmatic Titel 15437

CADmatic е операционния софтуер за контрол на машините. Чрез CADmatic, HOLZMA предоставя достъпен и лесен за употреба софтуерен контрол за машините, който позволява дори и на неопитните оператори да навлязат бързо в разкроя. Прочетете повече...

 

 

HOLZMA WEB 1000x600 Visual Simulation 15433

Продуктите на Holzma предоставят сигурност в планирането, прогнозирани мощности и спънки и спестява много средства. С помощта на симулационна технология, машини и системи, а дори и цели производствени бази могат да бъдат визуализирани под формата на динамични модели. Това позволява точна прогноза за тяхното поведение в дадена производствена програма. Прочетете повече...

 

 

 

HOLZMA WEB1000x600 Barcode 18199

Автоматичното или полу-автоматично производство е немислимо без идентификация на детайлите. Като правило, баркодовете се използват за тази цел. Те определят транспорта на детайл през производството, както и неговите операции за обработка. Тази ясна класификация на детайли обобщава в низходящ ред производствените стъпки - прехвърляне, сортиране и транспорт на детайлите. Прочетете повече...

 

Офис

Продажби

Гореща линия

Рендиране

Log in